Mandy van Pelt
artikel

Kunst op Stadscamping RAUM

Van 8 juli t/m 19 augustus toveren we het Berlijnplein om tot Stadscamping RAUM: een grote en kunstzinnige speelplaats voor jong en oud. Lees hieronder over de kunstprojecten die speciaal naar RAUM komen tijdens de Stadscamping. Tijdens deze projecten kijken we nieuwsgierig naar het verleden, het heden en de toekomst van de plek waar we leven.

Het complete programma en de precieze tijden zie je binnenkort hier.

MOHA - The Office

Het kunstenaarscollectief MOHA bestaat uit Alice Pons (Frankrijk)  en Olivia Reschofsky (Hongarije) en is gevestigd in Amsterdam. Ze werken in openbare ruimtes met specifieke gemeenschappen. Hun doel is onze persoonlijke bubbels te breken en verbinding te maken met de dagelijkse realiteit van mensen die we anders nooit zouden tegenkomen.

The Office

Tijdens Stadscamping RAUM komt MOHA met hun kunstproject: The Office (ofwel Het Kantoor). The Office bestaat uit een tafel, tapijt, bank en een plant en staat van 3 tot 21 juli op het Brusselplein in Leidsche Rijn. 

MOHA nodigt voorbijgangers uit om plaats te nemen. Zij gaat met hen in gesprek over het leven in Leidsche Rijn: Hoe ontmoet je anderen in de wijk? Wat missen de bewoners? Wat zijn hun verlangens? MOHA helpt de bewoners om hier vorm aan te geven door een schets of maquette bij The Office. Je vindt The Office op het Brusselplein op 3, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20 en 21 juli. 

Op 21 juli verhuist The Office naar RAUM op het Berlijnplein. Het kunstobject ontvangen we feestelijk met livemuziek en een diner met de deelnemers. Hierna blijft The Office bij RAUM achter en kun je de gemaakte verhalen lezen, maar ook aanvullen.

Jakup Ferri - Vlaggenmonument

De laatste jaren is Jakup Ferri (Kosovo) gericht op het maken van tekeningen, wandtapijten, mozaïeken en schilderijen. Daarnaast deed hij uitgebreid onderzoek naar outsider- en folkart kunstenaars, waarmee hij een langdurige samenwerkingsrelatie heeft opgebouwd. Hij herkent de waarde van hun ervaring met handgemaakte materialen zoals tapijten, glas, hout en textiel gezien hun kennis van specifieke lokale productiemethoden. Identiteitsvragen, het verlangen naar contact, ervaringen met falen en ergens bij horen zijn terugkerende onderwerpen in zijn kunst.

Vlaggenmonument

Tijdens Stadscamping RAUM bouwt Jakup Ferri samen met bezoekers een vlaggenmonument. Het is een project rondom de betekenis van vlaggen, die vaak symbool staan voor iets. Het bekendste voorbeeld is de vlag van een land, maar ook bedrijven, scholen of sportclubs hebben vlaggen met hun logo erop.

In de workshops van Jakup Ferri maak je je eigen vlag, die symbool staat voor jou, jouw verleden en voor waar je nu staat. Ferri nodigt je uit om iets absurds, ongewoons, grappig of serieus te verbeelden. Uiteindelijk komen alle vlaggen als een monument op de Urban Outs toren te staan op het Berlijnplein. 

Deze workshop is voor alle leeftijden en vindt plaats op 6 juli bij de Voorkamer en op 11, 12 en 13 augustus bij RAUM op het Berlijnplein.

Suat Ögüt - The Future of the Me-nemen-mory

Suat Ögüt (Turkije) woont en werkt in Amsterdam en Izmir. Hij maakt voornamelijk in de vorm van installaties, sculpturen en video’s. Met persoonlijke geschiedenissen wil hij ons collectieve geheugen activeren. Door verhalen uit te wisselen wil hij het persoonlijke en het universele dichter bij elkaar brengen. Volgens Ögüt bevestigen Turkse gemeenschappen hun culturele bestaan ​​door zich aan te passen aan elke nieuwe locatie - met winkels, markten en andere bedrijvigheid. Zo ook in Utrecht.

The future of the Me-nemen-mory

Met het project The Future of the Me-nemen-Mory nodigt Suat Ögüt ons uit om stil te staan bij de verborgen, stille en vergeten plekken van de stad. Hij wil juist op dit soort plekken de aandacht richten omdat ze vaak een deel van de geschiedenis van de stad vertellen die niet vaak gehoord wordt.

Met de installatie van kleden, tafels en kussens wil Ögüt het verleden, het heden en de toekomst samenbrengen in een sociale setting waar hij de bezoekers uitnodigt plaats te nemen om gezamenlijk een eenvoudige maaltijd te nuttigen (het turkse gerecht Menemen). Op deze manier wil hij een aanzet geven voor een gesprek over herinneringen die iedereen met zich meebrengt van het leven dat achter ons ligt, waar je vandaan komt, en hoe dit een plek kan krijgen in de nieuwe omgeving. 

Voor de Stadscamping gaan we de verbinding leggen met de de omgeving van RAUM door het gedachtengoed van de stedenbouwkundige Riek Bakker, wiens ideeën aan de wieg stonden van Leidsche Rijn, te verbinden aan de verhalen en herinneringen van de mensen die er uiteindelijk wonen en hun toekomst vorm geven.

Op deze plek kun je zitten, ete, ontspannen, geheimen delen met je vrienden of lekker een boek lezen. Wat jij wilt! 

Yasser Ballemans

Yasser Ballemans

Yasser Ballemans - Soul Search City

Yasser Ballemans (Nederland) is beeldend kunstenaar. Hij is geïnteresseerd in de rol van kunst in rituelen, zoals optochten, kampvuren, carnaval en herdenkingen. Hij onderzoekt hoe ornamenten, versieringen en ‘ouderwetse’ technieken op een eigentijdse manier kunnen worden ingezet. Collectieve ontwerp- en maakprocessen spelen voor hem een grote rol om alternatieve scenario’s voor de bestaande leefomgeving te verbeelden.

Soul Search City

Tijdens de stadscamping gaat hij aan de slag met zijn project Soul Search City. Het Berlijnplein gaat de komende tijd enorm veranderen. Nu is het een tijdelijk plein waar we kunnen proberen en testen, maar met de komende nieuwbouw wordt dat anders. Met Soul Search City droomt Ballemans met bewoners over de toekomst van openbare ruimtes (zoals het plein van RAUM) waarin iedereen een stem heeft: verschillende mensen, maar ook de natuur. Want, voor wie is er plek op het nieuwe Berlijnplein?

Tijdens deze workshop op 12 augustus maak je samen prachtige maskers en kleurrijke borden. Laat je creativiteit stromen en maak jouw unieke masker. Deze maskers vertegenwoordigen de verschillende blikken op de toekomst van de openbare ruimte. 

The Outsiders - Travelling Farm Museum of Forgotten Skills

The Outsiders is een kunstcollectief gevestigd in Leidsche Rijn. Ze ontwikkelen projecten, die meebewegen met de seizoenen, om bewoners te betrekken bij de vraagstukken rondom landbouw, ecologie en erfgoed. Door middel van workshops, het vertellen van verhalen en het verkennen van voedselproductie en milieuprocessen leggen ze betekenisvolle verbindingen tussen de verschillende leden van de bewoners, zowel inwoners, boeren en telers. Met hun activiteiten verbinden ze mensen, leren ze van hun bezoekers en willen ze bijdragen aan het behoud van de natuur.

Travelling Farm Museum of Forgotten Skills

The Outsiders zetten deze zomer hun langlopende onderzoeksprogramma Travelling Farm Museum For Forgotten Skills voort binnen de Stadscamping. Met dit project gaan ze in gesprek met bewoners over hun ideeën over kamperen. Je kunt langskomen en verschillende workshops doen, die je helpen om na te denken over vragen rondom het thema kamperen of kampement. Want dat roept bij iedereen andere ideeën op.

The Outsiders onderzoeken met dit project het verschil tussen kamperen in een natuurlijke omgeving (Voedselbos Haarzuilens) en een stedelijke (Berlijnplein) omgeving. Ze bouwen een grote tent waarin ze de workshops doen. Vervolgens verhuizen ze naar Voedselbos Haarzuilens en eindigen hun project in de grote tent bij RAUM waarin ze hun conclusies presenteren. 

Dit project vindt plaats op 28, 29 en 30 juli (op het Berlijnplein) en op 4, 5 en 6 augustus (in Voedselbos Haarzuilens).

Tina Lenz - Emotiemapping

Tina Lenz (Duitsland) is design-antropoloog en is gefascineerd door de manier waarop mensen hun omgeving ervaren. Ze organiseert projecten waarin bewoners en studenten samen nadenken over hoe de toekomst eruit kan zien. Dat doet ze door samen emoties, routines en rituelen in kaart te brengen. Ze is vooral geïnteresseerd in vragen als: Hoe kom je in contact met mensen die je nog niet kent? Hoe herken je wat er speelt in een gemeenschap? Welke rol heeft kunst en design bij wederzijds contact waarin iedereen maker en inspirator is?

Emotiemapping in Leidsche Rijn

Samen met een groep studenten van de Master Sociale Geografie en Planologie (Universiteit Utrecht) werkte Tina Lenz zes weken lang aan empathisch veldwerk in Leidsche Rijn. Ze spraken met 250 bewoners of werkenden in de wijk. Over hoe zij het wonen en werken in Leidsche Rijn ervaren. Bij deze gesprekken kozen de deelnemers een kaartje met een emotie erop, zoals hoopvol of verbonden. 

Deze input heeft Lenz verwerkt in een grote kaart, waarbij duidelijk wordt wat de deelnemers belangrijk vinden voor de toekomst van Leidsche Rijn. De kaart presenteert Tina Lenz tijdens de opening van de stadscamping op zaterdag 8 juli. 

Met dank aan: Sophie van der Graaf, Stef Hofman, Tom Casius, Emma Mijnders, Irina van Aalst, Annechien Tabak van Universiteit Utrecht en Theo Tegelaers, Donica Buisman, Khadija Maros van RAUM

Gepubliceerd op: 05/07/2023