RAUM-place-game
RAUM-spiegels-en-kinderen
artikel

Placegames

Ook onze eigen ruimte ontwikkelen we met een diversiteit aan omwonenden. De placegame is een speelse maar grondige methode om samen met betrokkenen een ruimte te analyseren en te bekijken wat er ontbreekt. We hebben o.a. placegames gedaan met kinderen en jongeren uit de wijk en met direct omwonenden. Op basis hiervan is bijvoorbeeld de installatie 'Soft spot' ontwikkeld. Op dezelfde manier worden ook ‘Straatscherm’ en de ‘Pleinotheek’ ontwikkeld, die in 2023 gepresenteerd worden.


Het idee erachter
Ons eigen plein is natuurlijk de ultieme proeftuin voor co-creatie van de publieke ruimte. Naast de evenementen en programma’s nemen we daarom geregeld onze eigen ‘vaste collectie’ onder de loep. Samen met betrokkenen bedenken we wat toegevoegd (of juist weg) moet uit een ruimte. De betrokkenen werken ook mee aan het realiseren van de kunstinstallaties en aan het activeren ervan. Zo ontstaat niet alleen meer mede-eigenaarschap van de plek, maar ook van het gebruik ervan.

Gepubliceerd op: 24/02/2023