RAUM-terrein-birdseye
Buitenaanzicht_avond

Nu bij RAUM

25/05
event
SOUK Utrecht
Filter op

Plandeldag: 'opgeraumd staat netjes!' wandelen en plastic rapen voor een groene buurt!

Peuken rapen met de Plandelman

SOUK Utrecht Een markt ter viering van de Arabische en Amazigh cultuur

Archief
RAUM-onze-stad-ons-canvas-2022-plenair-podium
20/04/2023
09:00 - 17:00

Workshops: Onze stad, ons canvas Over de workshops tijdens Onze stad, ons canvas

Op donderdag 20 april 2023 organiseren we bij RAUM de tweede editie van de conferentie Onze stad, ons canvas. Dat doen we samen met onze partners STIPO, Open Cities Platform (Universiteit Utrecht) en Creative Bureaucracy Festival Berlijn. Dit keer gaat de conferentie over hoe creatieve regels kunnen zorgen voor meer verbinding in de stad. Lees hieronder meer over de verschillende workshops.

Locatie

RAUM

Berlijnplein 520

Utrecht

Workshop Alina Lupu: Create your own rules (ENG)

Alina’s workshop will have two starting points related to her work: one is the concept of “gentrification of the mind” elaborated by Sarah Schulman and the other is an action that took place mid- February 2023, in Rotterdam Central Station. From these two starting points, you will get to make a bit of an exercise of imagination by observing and reflecting on what gives people the agency to take control of public space, and what kind of friction they can run into when doing this.

Alina Lupu works as a writer and post-conceptual artist in Amsterdam, Netherlands. She consistently examines the ways in which conditions are set for participating in the economy, or how the economy is shaped. Also she explores who is thereby included or excluded, and as a consequence risks marginalization.

Workshop Open Cities Platform: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de regel is... / I spy with my little eye and the rule is... (NL + ENG)

For English scroll down

In deze walking-thinking workshop verkennen we met elkaar de directe omgeving van RAUM. Welke geschreven en vooral ongeschreven regels bepalen hoe de ruimte is ingericht? Hoe wordt deze gebruikt en door wie? Hoe sturen de regels ons gedrag, bewust of onbewust? Deelnemers worden, al wandelend door de omgeving, uitgenodigd om vanuit hun eigen perspectief, achtergrond en ervaring te delen wat zij zien. Op basis van deze collectieve inventarisatie van zichtbare en onzichtbare regels gaan we met elkaar in gesprek: welke van deze regels staan een leefbare en inclusieve publieke ruimte in de weg? En hoe zouden we een aantal van deze regels zo kunnen hacken of herontwerpen zodat ze juist bijdragen aan een open stad?

Deze workshop wordt georganiseerd door het Open Cities Platform en de onderzoeksgroep [urban interfaces] van de Universiteit Utrecht. Houd het weerbericht goed in de gaten en neem indien nodig regenkleding en/of paraplu mee.

In this walking-thinking workshop we explore together the immediate environment of RAUM. What written and especially unwritten rules determine how the space is designed, how it is used and by whom? How do these rules consciously or unconsciously guide our behavior? While walking through the environment, participants are invited to share what they see from their own perspective, background and experience. On the basis of this collective inventory of visible and invisible rules, we then enter into a conversation: which of these rules stand in the way of a livable and inclusive public space? And how might we hack or redesign some of these rules in such a way that they actually contribute to an open city?

This workshop is organized by the Open Cities Platform and the research group [urban interfaces] of Utrecht University. Keep an eye on the weather forecast and bring rain gear and/or umbrella if necessary.

Workshop Niteshop: De sauce van de stad (NL)

Let op: deze workshop duurt langer dan de anderen.

Malique Mohamud, artistiek leider van het Rotterdamse Concrete Blossom / Niteshop, vertelt over de rol van het (dominante) verhaal van een stad in de identiteitsvorming van diezelfde stad. Hoe verhouden verhalen zich tot stadsontwikkeling? Hoe geven ze de publieke ruimte vorm? Na de lezing gaan we aan het werk! Deelnemers denken in break-out groepen na over de rol van verhalen in het vormen van de publieke ruimte.

Concrete Blossom is een futuristisch Urban Culture ontwerpstudio en werkt vanuit het idee dat straatcultuur de samenleving continu transformeert.

De taal, smaak en wereldbeeld van stedelingen wordt steeds vaker gevormd door de cultuur uit migrantenwijken. Concrete Blossom sampled middels hun project The Niteshop het erfgoed van postkoloniale Superdiverse steden en vertaalt dit naar projecten en producten waarmee ze steden future ready maken.

Workshop Freedom City Utrecht: Creatief omgaan met regels (NL)

De publieke ruimte is er voor iedereen, in principe. Maar niet iedereen zal dat zo ervaren. Geschreven en ongeschreven regels bepalen wat er wel en niet mag op een openbare plek. Voor de een zijn de regels een obstakel, en voor de ander een geruststelling. Maar wie kan er zichzelf zijn in de openbare ruimte?

In deze workshop daagt Raymond Ramdihal (oprichter Freedom City Festival Utrecht) je uit om creatief met ruimte om te gaan. Kruip in een andere identiteit en leer te kijken, denken en handelen buiten je eigen kaders. Kun jij creatief omgaan met de regels om je doel te bereiken?